Misyon ve Vizyon

Vizyonumuz

Küreselleşmenin bir sonucu olarak farklı milletlerin bir arada yaşama zarureti ve etkileşimi git gide artmaktadır. Bu yüzden günümüzde hem Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi hem de dünya dillerinin öğretimi önemli bir gereklilik olarak görülmektedir. Biz SDÜ TÖMER olarak "Dünyaya Dil Öğretiyoruz" mottosuyla başladığımız yolculukta başta Türkçe olmak üzere diğer dillerin öğretiminde ulusal ve uluslar arası standartları yakalayarak alanında yetkin ve saygın bir merkez olmayı hedefliyoruz.

 

Misyonumuz

Merkezimizin en temel misyonu, yürüteceği uluslararası standartlara uygun eğitim-öğretim faaliyetleriyle dünyanın en eski, en köklü ve en çok konuşulan dillerinden biri olan Türkçenin yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır. SDÜ TÖMER, bunun yanı sıra Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtma, sosyal ve kültürel faaliyetler aracılığıyla farklı ülkeler ve milletler arasında gönül köprüleri oluşturma, kuramsal ve uygulamalı çalışmalarla dil eğitimi alanının gelişmesini sağlamayı kendine bir görev saymaktadır.