İçerik ve Ücretler

DÜNYAYA TÜRKÇE ÖĞRETİYORUZ

 

 

Deneyimli kadro

 

Farklı kültürleri tanıma fırsatı

Öğrenmeyi pekiştirici ders içi ve dışı etkinlikler

 

Türkçeyi en iyi şekilde öğrenme imkanı

 

 

Kur İçeriklerine Genel Bir Bakış

 

Diller İçin Avrupa Ortak Çercevesi'ne

uyumlu ders içerikleri

 

Somut ihtiyaçların karşılanmasını amaçlayan, bilinen günlük ifadeleri ve oldukça basit cümleleri anlayıp kullanabilir.
Kendini tanıtabilir, başkalarını tanıştırabilir. Başkalarına, kendileri hakkında (örneğin, nerede oturdukları, kimleri tanıdıkları ve nelere sahip oldukları) sorular yöneltebilir ve sorulan benzeri soruları yanıtlayabilir.
Karşısındaki kişiler yavaş ve anlaşılır bir biçimde konuşuyorlar ve de yardımcı oluyorlarsa, onlarla basit yollardan anlaşabilir.
İlgi alanıyla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan anlatımları (örneğin, kişi ve aileyle ilgili bilgileri, alışveriş, iş, yakın çevre) anlayabilir.
Bilinen alışılmış konularda, doğrudan doğruya bilgi alışverişi söz konusu olduğunda, alışılagelmiş, basit durumlarda kendini ifade edebilir.
Geçmişi, eğitimi, çevresi ve doğrudan gereksinimleriyle bağlantılı şeyleri basit dilsel araçlar yardımıyla anlatabilir.
Anlaşılır ve ölçünlü bir dille konuşulduğunda, iş, okul, boş zaman etkinlikleri vb. gibi bilinen şeyler söz konusu olduğunda, konuşmanın ana hatlarını anlayabilir.
Öğrenmekte olduğu dilin konuşulduğu ülkeye yaptığı yolculuklarda karşılaştığı çoğu zorlukların üstesinden gelebilir.
Bilinen konularda ve ilgi duyduğu alanlarda kendini basit ve bağlantılı olarak ifade edebilir.
Deneyim ve olaylar hakkında bilgi verebilir; hayal, beklenti, amaç ve hedeflerini anlatabilir, tasarı ve görüşlerinin kısa gerekçelerini gösterir ya da bunlara açıklamalar getirebilir.
Soyut ve somut konular içeren metinlerin içeriğini ana hatlarıyla kavrayabilir; kendi uzmanlık alanındaki tartışmaları da anlayabilir.
Kendini o denli akıcı ve anında ifade edebilir ki, anadilli konuşurlarıyla az çaba göstererek anlaşabilmesi mümkündür.
Kendini geniş bir konu alanında belirgin ve ayrıntılı bir şekilde ifade edebilir, güncel bir konuda görüşünü belirtebilir ve çeşitli olanakların olumlu ve olumsuz yönlerine değinebilir.
Geniş çapta, iddialı, uzun metinleri anlayabilir ve ima edilen anlamları da kavrayabilir. Sık sık sözcük arama zorunluluğu duymadan kendini anında ve akıcı bir dille ifade edebilir.
Dili, toplumsal ve meslek yaşamında, eğitim ve öğretimde etkin ve esnek bir şekilde kullanabilir.
Karmaşık konularda görüşlerini açık, düzenli ve ayrıntılı biçimde belirtebilir. Bu sırada çeşitli dilsel araçları uygun şekilde kullanarak metinleri birbirine bağlayabilir.
 

 

Kurlar ve Ücretleri

Kurlar Ders Saati Ücretler İndirimli Ücretler*

 Tek Kur Ücreti

A1+A2

A1+A2+B1

A1+A2+B1+B2

A1+A2+B1+B2+C1

A1 210 1500 ₺ 1400 ₺ 1300 ₺ 1250 ₺ 1200 ₺
A2 210 1500 ₺ 1400 ₺ 1300 ₺ 1250 ₺ 1200 ₺
B1 200 1500 ₺ 1300 ₺ 1250 ₺ 1200 ₺
B2 180 1500 ₺ 1250 ₺ 1200 ₺
C1 160 1500 ₺ 1200 ₺
Toplam 960
7500 ₺
2800 ₺**
3900 ₺***
5000 ₺****
6000 ₺

*İndirimli ücretler, çoklu kur kayıtlarında geçerlidir.

**İndirim ücret, herhangi iki kur kaydı için de geçerlidir.

***İndirim ücret, herhangi üç kur kaydı için de geçerlidir.

****İndirim ücret, herhangi dört kur kaydı için de geçerlidir.

 

 

Tamamlayıcı Kurslar Ders Saati Ücretler İndirimli Ücret*
Akademik Türkçe 140 1000 ₺ 850 ₺
Konuşma Kulüpleri 60 500 ₺ 400 ₺

*İndirimli ücretler, toplu kur kayıtlarında geçerlidir.

 

 

AÇIKLAMALAR

  1. Kurs kayıtlarında ücretler peşin olarak alınır.
  2. Kaydolunan kurlardaki ders kitapları, CD gibi bütün eğitim materyalleri ve sınavlar ücretsizdir.
  3. Kur sonunda başarız olan kursiyerlere kur tekrarlarında %50 indirim uygulanır.
  4. Toplu olarak (en az 5 kişi) kaydolan veya kardeş olan kursiyerlere %10 indirim uygulanır.
  5. Konuşma kulüplerine B1'den itibaren öğrenci kabul edilir.
  6. Kur ücretleri 01.09.2021 tarihden itibaren geçerlidir.