Sıkça Sorulan Sorular

 

Kurslar Hakkında

SDÜ TÖMER'de eğitim almak için Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi olmak zorunda değilsiniz. Dil öğrenmek isteyen herkes merkezimize başvurabilir.

Hayır. TÖMER’e kaydolan bütün öğrencilere dersler başlamadan önce seviye belirleme sınavı yapılır. Bu sınava göre öğrenci uygun kura yönlendirilir.

Türkçe kurslara başvuran kursiyerlere, ödedikleri kur ücretleri çerçevesinde ders ve çalışma kitapları ücretsiz olarak verilmektedir.

Dersler hafta içi olup haftalık olarak günde 6 saat olmak üzere toplamda 30 saat ders yapılmaktadır.

Öğrenci eğer kursa başlamış ve sınıf listesine dahil olmuş ise hayır, yatırdığı ücreti geri alamaz. Başlamış bir kursun ücreti iade edilmez. Yalnız kursiyer,toplu ödemelerde henüz başlamadığı kursların iadesini alabilir.

Bunun için iade talebinizin gerekçesini içeren bir dilekçe ile merkeze başvurmanız gerekir. Ana sayfamızda bulunan Birim Kalite Çalışmaları bölümünde Formlar ve Dilekçeler kısmından ulaşabilirsiniz.Talebin ve gerekçenin Yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde kalan ücret yasal kesintiler düşülerek iade edilir.

Türkçe Dil Yeterlik Sınavı Hakkında

Türkçe Yeterlik Sınavı'na Türkçe dil becersini belgelemek isteyen herkes katılabilir. Üniversiteye "uluslararası öğrenci" kontenjanından giren bütün öğrenciler öğrenime başlayabilmek için en az B1 düzeyinde Türkçe dil yeterliğine sahip olması gerekir. Önlisans eğitimi alanlar üçüncü yarıyıl başlangıcına kadar, lisans eğitimi alanlar ise beşinci yarıyıl başlangıcına kadar Türkçe yeterlik düzeyini (C1) seviyesine çıkarmak zorundadır. Bu süre sonunda Türkçe Yeterlilik düzeyini (C1) seviyesine getiremeyen öğrenciler eğitim-öğretime devam edemezler. Öğrencilere bunun için bir (1) yıl süre tanınır. Bu süre sonunda şartı sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

Türkçe yeterlik sınavında web sayfamızdan çevrim içi olarak başvurabilirsiniz. Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

SDÜ TÖMER tarafından yapılan Türkçe Dil Yeterlik Sınavı'nın bir örneği web sayfasında bulunmaktadır. Ayrıca adaylar çevrim içi sınavlarda sınav sürecini ve sistemini tanımak için sınav tarihinden bir gün önce yapılan çevrim içi deneme sınavına katılabilir.

Evet. YÖK tarafından kabul edilmiş, yükseköğretim kurumlarına bağlı Türkçe öğretim merkezlerinin verdiği Türkçe yeterlilik belgeleri her üniversitede geçerlidir. 

Sınavda her bir beceri alanından en az % 50 oranında başarı sağlamak koşulu ile toplamda;

0-29 arası puan alan adaylara A1

30-54 arası puan alan adaylara A2

55-64 arası puan alan adaylara B1

65-70 arası puan alan adaylara B2

71-88 arası puan alan adaylara C1

89-100 arası puan alan adaylara C2

Toplam puanı 55’ten daha az olan adaylara “Türkçe Yeterlik Belgesi” verilmez.

Hayır. Kur sınavları öğrencinin Türkçe yeterliliğini ölçmez. Sadece ilgili kurun kazanımlarına ne ölçüde ulaştığını ölçer. Buna göre öğrenci bir sonraki kura devam edebilir veya edemez. Ancak talep edilmesi hâlinde öğrenciye hangi kurda olduğunu gösteren "ilgili makama" yazısı verilir.

Sınava girmeyen adayın sınav başvurusu iptal edilir. Sınav ücreti iade edilmez. Tekrar sınava girebilmek için yeniden ücret ödenerek başka bir tarihteki sınava başvurulabilir.

Sınav sonuçları sınav takviminde belirtilen tarihte açıklanır.

Sınav sonuçları web sayfamızın duyurular bölümünde yayımlanmaktadır.

Evet. Sınav sonucuna itiraz eden aday, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 15 gün içinde merkezimize dilekçe ile başvurabilir. Bu dilekçeye istinaden adaya yazılı olarak cevap verilir.

Evet. Türkçe yeterlik belgesini kaybeden aday, 100 TL ücret ödeyerek ve merkezimize dilekçe ile başvurarak belgesini tekrar alabilir.

 

Uzaktan Eğitim Hakkkında

Uzaktan eğitim dersleri Microsoft Teams programı üzerinden yürütülmektedir.

Microsoft Teams programına ücretsiz olarak üye olunuz. Üyelik süreci ve oturum açmak için yararlanacağınız kılavuza buradan ulaşabilirsiniz. Oturum açtıktan sonra ekli olduğunuz ekip ve sınıfta derse katılabilirsiniz.

Hayır. Yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin ders içerikleri ve ders saatleri aynıdır. Dersler, merkezimizde okutulan Yedi İklim Türkçe Seti'nin z-kitap uygulaması üzerinden yapılmaktadır.
Not: Ders saati yüz yüze eğitimde 40, uzaktan eğitimde 30 dakikadır.